BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ NUCAIR
DORADCA INWESTORA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

CONSTRUCTION OF THE NUCAIR PRODUCTION HALL
INVESTOR'S ADVICE AND PROJECT MANAGEMENT

W ramach wykonywanych usług przeprowadzony został przetarg na wybór generalnego wykonawcy budynku hali oraz została przygotowana i wynegocjowana umowa z wykonawcą.
W ramach pełnionych obowiązków prowadzone jest zarządzanie realizacją całości projektu i pełnienie funkcji kierownika budowy dla robót budowlanych wykonywanych samodzielnie przez Inwestora.

Miejsce budowy: Solec Kujawski koło Bydgoszczy
Rodzaj obiektu: hala produkcyjno-magazynowa
Powierzchnia zabudowy: 4.846,00 m2
Kubatura budynku: 36.300,00 m3
Konstrukcja hali: monolityczne stopy fundamentowe; ramy blachownicowe, dwuteowe, dach stalowy kryty membraną PCV, ściany zewnętrzne z rdzeniem z wełny mineralnej

As part of the services provided, a tender was conducted for the selection of the general contractor for the hall building and a contract was prepared and negotiated with the contractor.
Within the scope of their duties, they manage the entire project and act as site managers for construction works carried out by the Investor himself.

modrowski.pl
modrowski.pl
modrowski.pl
modrowski.pl